Blog

Maralfalfa Nasıl Dikilir?

Maralfalfa Nasıl Dikilir?


Maralfalfa yem bitkisi, çelik olarak belirtilen gövde boğumlarından çoğaltılmaktadır. Uygun zamanda uygun olgunluğa gelmiş Maralfalfa çeliklerinden iyi sonuç alabilmek için uygun bir dikim şekline ihtiyaç vardır. Bunun için çok çeşitli dikim şekilleri uygulanmaktadır. Maralfalfa çelikleri bir önceki yazımızda hatırlanacağı üzere ( Bknz: maralfalfa çeliği nedir? ), tek boğumlu olabildikleri gibi 2’li 3’lü hatta bütün sırık şeklinde ekilebilmektedir.


Maralfalfa Ekim Şekilleri

 1. Birinci ekim şekli; en yaygın olarak yapılan dikim şekillerinden bir tanesi, 2 boğumlu maralfalfa çeliğinin bir boğumunun toprak içine yaklaşık 45 derecelik açı ile gömülmesi suretiyle yapılan dikimdir. Diğer boğumun alt kısmı toprağa temas eder, uç kısmı toprak dışında kalır.
 2. İkinci ekim şekli; diğer bir dikim şekli ise maralfalfa çeliğinin hiç açı vermeden hazırlanan arık içine yatay bırakılarak elle hafifçe bastırılıp, üzerine 3-4 cm kalınlıkta toprakla örtülmesi şekliyle yapılanıdır. En basit ve kolay yöntem budur.
 3. Üçüncü ekim şekli; çeliklerin önce saksı(tüp) ortamında köklendirilip, filizler yaklaşık 50 cm boya ulaştıklarında, tarlada açılan çukurlara hazır fide şeklinde dikimi şeklindedir. Bu yöntem, biraz zahmetli ve masraflı olsa da çeliklerde fire verme oranı(çimlenmeme) sıfıra yakın olmaktadır.

Önemli hatırlatma: Maralfalfa ekimi yukarıdaki üç yöntemden hangi şekilde dikilirse dikilsin, çeliklerin dikimden önce 3 gün suda ıslatılması gerekmektedir. Bu husus çimlenmenin hızlı ve yüksek oranda olması için çok önemlidir.Maralfalfa Ne Zaman Ekilir? Hangi Ayda Dikim Yapılmalıdır?

Maralfalfa çeliklerinin dikim zamanını belirleyen en önemli husus, dikim yapılacak bölgenin iklim koşullarıdır. Marmara, Ege ve Akdeniz sahil bandında dikimler, hava ve toprak sıcaklığının dikime uygun hale gelmesiyle yapılabilir. Bu tarihler değişken mevsim şartları baz alındığında ortalama olarak Mart ayının ilk haftasından başlamak üzere yaz ayları boyunca devam etmektedir. Bu sahil bölgelerinde Eylül başına kadar dikim yapılabilir. Karasal iklimin hakim olduğu iç ve doğu bölgelerde ise, dikim tarihi Nisan ayı sonu hatta Mayıs ayı ile başlayıp yine yaz boyu devam edebilmektedir.


Maralfalfa Dikimi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Toprak Hazırlığı: Dikimden önce toprak derince sürülüp, gerekli aletlerle adeta pamuk gibi yumuşak bir şekilde hazır hale getirilmelidir. Toprak ne kadar yumuşak olursa, çeliğin köklenip kardeşlenmesi ve gelişmesi o kadar hızlı olmaktadır.
 2. Gübreleme: Eğer durumunuz müsait ise, çelik dikiminden önce yanmış hayvan gübresinden dekara 5-10 ton, toprak işleme sırasında atılırsa iyi sonuç alınacağı kesindir. Toprağınız zayıf ise toprak tahlili sonuçlarına göre diğer kimyasal taban gübrelerden kullanabilirsiniz.
 3. Dikim sıklığı: Maralfalfa çelikleri dikilirken, eğer amaç sağlıklı çelik üretmek ve dikim alanlarını büyütmek ise, dekara yaklaşık 2000 çelik gelecek şekilde 70 cmx70 cm dikilmesi uygundur. Fakat amaç bol silaj üretmek ise, biraz daha sık dikimle dekara 3000 adet gelecek şekilde dikim yapılabilir.
 4. Sulama sistemi: Salma sulama yapılabildiği gibi,başlangıç masrafı biraz fazla olsa da damlama sulama sistemiyle üretim yapılarak çok iyi sonuç alınabilmektedir.
 5. Can suyu: Maralfalfa çeliklerinin dikiminden sonra olmazsa olmaz yapılacak iş, toprak altındaki çeliklere can suyunun geciktirilmeden hemen verilmesidir. Can suyu, aşırı göllendirme yapmadan bitkiyi boğmadan yapılmalıdır. Aksi halde aşırı sudan boğulan çelikler çürüyerek fire vermektedir.
Maralfalfa Su İster Mi?

Maralfalfa Sulama Sıklığı Nasıl Olmalı?


  Maralfalfa bitkisi, yapısı gereği bol yapraklı, uzun boylu ve hızlı gelişen bir bitkidir. Köklerinden suyu, havadan da güneş ışığını bol aldığı sürece gelişme hızı çok artmakta, inanması güç şekilde günlük 5 cm ye kadar boy attığı gözlenmiştir.

  Kendisine rakip diğer yem bitkilerine göre susuzluğa son derece dayanıklıdır. 40-50 gün su verilmese dahi hayatını devam ettirmekte, yavaşta olsa büyümeye devam etmektedir.

  İklim ve bölgedeki toprak yapısına göre yaz aylarında ortalama 15 gün aralıklarla karıklara su vererek istenilen düzeyde verime ulaşılabilmektedir.

  Damlama sulamanın olduğu üretim alanlarında ise, ortalama haftada bir defa sulama yapılması yeterlidir. Bitki köklenip boyu 50 cm yi bulduktan sonra fazla sulama yapılsa bile olumsuz yönde hiç etkilenmemekte, bu aşamadan sonra özellikle yaz aylarında "ne kadar çok su, o kadar çok verim" anlamına gelmektedir.

  İletişime Geç