Satış Sözleşmesi

İnternet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde listelenmiştir.

Maralfalfa.net Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna ( Bkz: 27.11.2014 Tarihli / 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”) istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Ünvanı : Maralfalfa Net

Web Sitesi : www.maralfalfa.net

E-posta : mail@maralfalfa.net

Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.

ALICI

Maralfalfa.net üzerinde alışveriş yapan kişiler, bu sözleşme içerisinde "ALICI" olarak adlandırılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, Maralfalfa.net internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdiği alışverişle ilgilidir. Alışveriş, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine göre, satılan ürünün nitelikleri ve fiyatı belirtilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir.

2.2 ALICI, satın almayı düşündüğü ürün veya hizmetlerin temel özellikleri, fiyatı, ödeme ve teslimat koşulları hakkında bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında sipariş verdiğini kabul eder. Maralfalfa.net internet sitesinde ödeme sayfasında yer alan bilgiler ve fatura, bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

Bu sözleşme, ALICI'nın Maralfalfa.net üzerinde siparişini tamamladığı tarih itibariyle taraflar arasında kabul edilmiştir.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN ALICI'nın sipariş ettiği ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil satış tutarı ve adet bilgileri sipariş sonrası ALICI'ya e-posta yoluyla gönderilmiştir. Bahsi geçen ürün ve hizmetler bu sözleşme kapsamında "ÜRÜN" olarak anılacaktır.

MADDE 5 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

5.1 ÜRÜN, ALICI'nın Maralfalfa.net üzerinde belirttiği adresine, satış sırasında belirtilen süre içerisinde teslim edilir. Zorunlu durumlarda, teslim süresi kısalabilir veya uzayabilir.

5.2 Eğer ÜRÜN, ALICI dışında bir kişi veya kuruluşa teslim edilecekse ve bu kişi veya kuruluş teslimatı kabul etmezse, SATICI bu durumdan sorumlu tutulamaz.

MADDE 6 – ÖDEME ŞEKLİ

ALICI, vadeli satışların sadece banka kredi kartları ile gerçekleştirildiğini, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit ettiğini kabul eder. ALICI, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin, banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile banka arasında imzalanmış olan sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Kredi kartı ödeme tarihi, banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenecektir. ALICI, bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 7 - GENEL KOŞULLAR

7.1 ALICI, Maralfalfa.net üzerinde listelenen ürünlerin temel özelliklerini, satış fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini okuduğunu ve anladığını, bu bilgilere dayalı olarak elektronik satış işlemini onayladığını kabul eder.

7.2 ALICI, bu anlaşmayı elektronik olarak onayladığında, SATICI'nın adresi, sipariş edilen ürünlerin temel özellikleri, vergi dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde aldığını teyit eder.

7.3 SATICI, sözleşmeye konu olan ürünü, sağlam, eksiksiz, sipariş edildiği şekliyle ve eğer varsa, garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim etmekten sorumludur.

7.4 SATICI, sipariş edilen ürün veya hizmetin tesliminin imkansız olduğu durumlarda, yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, teslimat süresi dolmadan ALICI'ya bildirir ve ALICI'ya eşdeğer kalite ve fiyatta alternatif bir ürün sağlar veya ürün bedelini iade eder.

7.5 Sözleşmeye konu ürünün teslimatı için, ALICI'nın Maralfalfa.net üzerinden bir sipariş oluşturması, bu siparişi elektronik olarak onaylaması, SATICI'nın ALICI'ya bir e-posta ile sipariş teyidini göndermesi ve ALICI'nın belirlediği ödeme şekli ile ürün bedelini ödemiş olması gereklidir. Eğer mal bedeli herhangi bir nedenle ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI'nın ürün teslim yükümlülüğü sona erer.

7.6 Eğer ÜRÜN teslimatından sonra, kredi kartı işlemleri ile ilgili bir sorun nedeniyle banka veya finans kuruluşu ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödemezse, ALICI, tüm giderleri kendisine ait olacak şekilde ÜRÜN'ü en geç 3 gün içinde SATICI'ya iade etmelidir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli tahsil etme ve diğer tüm sözleşmesel ve yasal hakları saklıdır.

7.7 SATICI, olağanüstü durumlar nedeniyle (örneğin, doğal afetler, ulaşımda aksaklıklar vb.) ürünün belirlenen süre içinde teslim edilememesi durumunda, durumu ALICI'ya bildirir. Bu durumda ALICI, siparişini iptal etme, ürünün eşdeğer bir alternatifle değiştirilmesi veya teslimat süresinin durumun çözülmesine kadar ertelenmesi haklarından birini seçebilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi durumunda, ödediği tutar, ödeme şekline göre kendisine iade edilir.

7.8. ALICI'nın, SATICI'nın kampanyalarını, satış sistemini veya internet sitesini kötüye kullanması durumunda, SATICI, söz konusu işlemi iptal etme, kullanıcının üyeliğini sonlandırma ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

MADDE 8 – KISMİ GEÇERSİZLİK

Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, tamamen veya kısmen yasal olarak geçersiz olması veya uygulanabilir olmaması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu tür bir durumda, Taraflar, geçersiz hükmün yerini yasal hükümlerin alacağını ve Sözleşme'nin geçerli tüm hüküm ve şartlarıyla devam edeceğini kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 9 - CAYMA HAKKI

SATICI, ALICI'nın malı teslim almadan sözleşmeden hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki veya cezai sorumluluk taşımaksızın cayma hakkının olduğunu kabul eder. Cayma hakkının kullanılması durumunda, SATICI veya ürün sağlayıcıya cayma bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

MADDE 10 – KESİN DELİL ANLAŞMASI ALICI, bu Sözleşme'nin ve/veya uygulamasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, SATICI'nın kayıtlarının (bilgisayar ve ses kayıtları gibi manyetik medya dahil) kesin delil teşkil ettiğini ve bu maddenin bir delil anlaşması niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

11.1 İadesi mümkün olmayan ürünler; tek seferlik kullanıma yönelik ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, ve sosyal medya hizmetleri kapsamındaki ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

11.2 ALICI'nın kişisel talep ve ihtiyaçlarına göre üretilen, üzerinde değişiklik veya eklemeler yapılarak kişiselleştirilen veya doğası gereği iadesi mümkün olmayan, hızla bozulan veya son kullanma tarihi geçme riski taşıyan ÜRÜN söz konusu olduğunda, ALICI'nın cayma hakkını kullanması mümkün değildir.

11.3 Ambalajı açılmış tohum,çelik ve gübre için cayma hakkı kullanılamaz. İade durumlarunda kargo bedeli alıcıya aittir.

MADDE 12 – YETKİLİ YARGI MERCİİ

Bu Sözleşme'nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değerlerin altındaki durumlar için Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki durumlar için ise ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yeri Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 13 – YÜRÜRLÜK Siteden verilen siparişin ödemesinin gerçekleşmesi durumunda, ALICI bu Sözleşme'nin tüm koşullarını kabul etmiş kabul edilecektir.

İletişime Geç