Blog

Maralfalfa Nedir?

Maralfalfa Nedir?

Yüce yaratıcı, varlıkların canlılar kısmını insanlar, bitkiler ve hayvanlar olarak ana guruplar halinde yaratmıştır. Aynı zamanda bitki ve hayvanları, insanlara faydalı olsunlar diye onların hizmetine sunmuştur. Bu durumda hayvanlardan yeterince faydalanabilmek için onların beslenmeleri ön plana çıkmaktadır.

Tarım sektöründe sürekli yenilik arayışı içinde olan çiftçiler ve hayvan yemi üreticileri, verimli ve besleyici yem alternatifleri üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Bu bağlamda, "Maralfalfa" ismi, özellikle tropikal iklimlerde giderek daha fazla dikkat çekiyor. Peki, Maralfalfa nedir? Hayvan beslenmesinde neden bu kadar önemlidir? Bu makalede, Maralfalfa'nın ne olduğunu, yetiştirilme koşullarını, temel özelliklerini ve besin değerlerini inceleyerek, bu bitkinin hayvancılık endüstrisine sağladığı avantajları detaylandıracağız.

Günümüz şartlarında, çok yıllık bitkiler yani bir defa ekilip dikildiğinde en az 5-6 yıl kendisinden verim alınan bitkiler, çok daha önemli hale gelmektedir. Sözünü ettiğimiz bu çok yıllık yem bitkilerinden birisi de eskiden "Fil Otu, Dev Kral Otu(Pennisetum Hybridum)" diye adlandırılmış, şimdilerde ise "Maralfalfa Bitkisi” veya “Maralfalfa Yem Bitkisi” ya da “Maralfalfa Otu" olarak isimlendirilerek literatüre girmiş Maralfalfa bitkisidir. Maralfalfa bitkisi, buğdaygiller familyasından, kökeni Güney Amerika’dan uzak doğuda Filipinler Endonezya'ya kadar uzanan tropik çok yıllık yem bitkisidir.Maralfalfa Yem Bitkisinin Özellikleri Nelerdir?

Maralfalfa'nın Sıra Dışı 7 Özelliği

  1. Hızlı büyüme sağlar, yüksek verimlidir. İklim değerlerine göre yıl içinde 1-4 hasat yapılabilir.
  2. İlk yatırım maliyeti çok düşüktür. Kolayca çoğaltılabilir, ucuz bir yem otudur.
  3. Besin değerleri yüksektir. Hayvanlar açısından sindirimi kolaydır.
  4. Hastalıklara ve zararlılara karşı dirençlidir.
  5. Farklı iklim koşullarına karşı güçlüdür.
  6. Uzun ömürlü, çok yıllıktır. Bir kere dikildiğinde 10-15 yıla kadar verim alınabilir.
  7. Hayvancılığın her alanında kullanılabilir.

Maralfalfa bitkisi, taşıdığı özellikler sayesinde hayvansal üretim yapan işletmeler için bulunmaz bir yem kaynağıdır. Maralfalfa otu hayvanlara yeşil olarak yedirilebildiği gibi, kuru ot olarak da hayvanları beslemede kullanılmaktadır. Besleyici değerinin yüksek olmasının yanında, yüksek lif oranı ve yine yüksek sindirilebilirliği(hazmı kolay) ile ön plana çıkmaktadır.

Maralfalfa bitkisi, verimi çok yüksek olan bir bitkidir. Birim alandan alınabilecek en yüksek "ot kütlesi" verecek şu an için başka bir alternatifi yoktur. Dünyamızın su sıkıntısı çektiği şu zaman diliminde, kurak iklim koşullarına son derece dayanıklı olması, yağışın az olduğu bölgelerde dahi verimde iyi sonuç vermesi yönüyle dikkat çekmektedir. Su tüketimine diğer emsal yem bitkilerine göre 2/3 oranda daha az ihtiyaç duyması büyük avantajıdır. Maralfalfa yem bitkisi, hastalık ve zararlılar yönünden ciddi bir sorun çıkarmadığı ortaya konmuştur. Yani hastalık ve zararlılara karşı son derece dirençlidir. Maralfalfa yem bitkisi, uzun ömürlü bir bitkidir. Minimum 10-15 yıl toprak işleme, tohum, ilaç gibi masrafları olmadan ya da daha efektif yetiştirme için çok az bir masraf ile üretimi rahatlıkla yapılabilmektedir.

Maralfalfa yem bitkisi ya da maralfalfa otu, hayvancılığın her alanında kullanılabilmektedir. Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, tavşan gibi hemen her dalda yer almaktadır. Besleyici değerleri oldukça yüksektir. Maralfalfa, ucuz bir yem bitkisidir. Hayvansal üretim yapan bir tarım işletmesinde yem giderleri, toplam işletme masraflarının %50 sinden fazlasını oluşturmaktadır. Yem masraflarının azaltılması ile işletme karlılığı arasında doğru orantı vardır. Buradan maliyetleri düşürmek için de çok yıllık bitkilerin önemi çok daha artmaktadır. Günümüzde özellikle son yıllarda ki çok yüksek yem maliyetlerini aşağı çekerek, hayvan işletmelerine nefes aldıracak, hatta hayvancılığı bırakma niyetinde olanları dahi tekrar sektöre döndürecek bir yem bitkisidir.

"Can çekişen hayvancılığa, ancak bu ot hatırına devam edilir" gibi iddialı bir sözü burada nakledebiliriz. Maralfalfa bitkisi, küresel ısınma konusunda o büyük yeşil ot kütlesi ile yapacağı "karbondioksit emilimi" ile sağlayacağı katkı, çok dikkate değer avantajlarından bir tanesidir. Bu özelliği ayrı bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Maralfalfa Kaç Yıllık Bitkidir?

Maralfalfa çok yıllık bir yem bitkisidir. Basit anlatımla çok yıllık demek "Bir kere ekilip dikildiğinde kendisinden 5-10 yıl verim alınan bitkiler akla gelmektedir. İyi besleme ve bakım sayesinde ortalama 10 yıl üzerinde bir verime sahip olabilmektedir. Ayrıca söz konusu bu verim yıllar geçtikçe artarak devam etmektedir.

Maralfalfa Hangi İklimde Yetişir?

Maralfalfa yem bitkisi, hemen her iklime ve toprak çeşidine uyum sağlayabilmektedir. Deniz seviyesinden 2700 metre rakımlı bölgelere kadar hemen her bölgede yetişebilir. Çok verimli olması sebebiyle, yaz sezonu 3 ay olan karasal iklim bölgelerinde dahi (Türkiye’de Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri) yetiştirilmesi karlı olan bir bitkidir. Söz konusu bölgelerde yılda 1-2 biçim rahat alınabilmektedir. Ilıman bölgeler de ise Çanakkale’den Hatay'a kadar sahil bandında hasat sayısı yılda 3 hatta 4’e kadar çıkabilmektedir.
Maralfalfa'nın Besin Değerleri

Maralfalfa yem bitkisini kıymetli hale getiren diğer bir unsur, sahip olduğu besin değerleridir. Yapılan çok sayıda tahlil sonuçlarına göre ham protein değerinin %18-20 olduğu ölçülmüştür. Karbonhidrat değerinin %12, ham yağ oranının da %3’ler seviyesinde, enerjisinin ise 3000-3500 kalori olduğu saptanmıştır. Lif oranının yüksek, hazmının kolay olması ayrıca üstün besin değerlerindendir. Emsal teşkil eden yem bitkilerinden, protein değeri olarak yoncanın %16, mısırın %9’larda olması Maralfalfa’nın besin değerleri konusunda öne çıkan önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Fazla tüketildiğinde hayvanlarda herhangi bir olumsuzluğa yol açmaz.

Maralfalfa, gerek düşük maliyeti gerekse besin değerleri bakımından hayvancılık sektörü için mükemmel bir yem alternatifi sunar. Hektar başına yüksek verimi, minimal bakım gereksinimleri ve zengin besin içeriğiyle, Maralfalfa bitkisi, hayvan beslemede yeni bir çığır açma potansiyeline sahiptir. Çiftçiler ve yem üreticileri için Maralfalfa, sürdürülebilir ve ekonomik bir çözüm olarak öne çıkarken, hayvancılık sektöründe bulunan besiciler için de daha sağlıklı ve besleyici bir öğünün kapılarını aralamaktadır. Bu özellikleriyle, Maralfalfa'nın tarım dünyasında hak ettiği yeri alması kaçınılmaz görünmektedir. Zaman ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. Maralfalfa.net ailesi olarak Maralfalfa ürününü deneyimlemek isteyen kişisel/kurumsal herkese ulaştırıyoruz.

İletişime Geç