Blog

Maralfalfa Verimi

Maralfalfa Yem Bitkisinin Verimi

Maralfalfa Dekara Kaç Kg Ürün verir?

Hangi bitkiyi yetiştirirseniz yetiştirin verim konusu, o yörenin iklimine, toprak yapısına ve üreticinin bakım ve beslemesiyle direkt ilgilidir.

Maralfalfa verimi de şartlara bağlı olarak hasat sayısı ile verim arasındaki doğru orantıyı gösterir. Yani ne kadar çok hasat, o kadar çok verim demektir. Konuyu bölgeler bazında inceleyecek olursak:

  1. Ilıman/sıcak iklime sahip kıyı bölgelerimizde(Marmara kıyı şeridinden başlayarak, Ege, Akdeniz Hatay'a kadar uzanan bölgeler) hasat sayısı 3-4 defa olabilmektedir. Her hasat sonrası bakıma bağlı dekara 10-20 ton arasında ürün alınabilir. Çeliklerin dikiminden sonraki ilk hasadda, kardeşlenme az olduğu için verim biraz düşük olmakta ancak ikinci ve sonraki hasatlarda kardeşlenme sayısına parelel olarak verim katlanarak devam etmektedir.
  2. Karasal iklimin hakim olduğu diğer bölgelerde ise, hasat en fazla 2 defa yapılabilmektedir.


Ülkemizde en çok silajlık üretimi yapılan mısır bitkisiyle kıyasladığımızda, ilk hasadda dahi mısırın 2 katı verim alınacağı kesindir. Mısırın silajlik yetştiriciliği Türkiye ortalaması dekardan 5 ton olarak gerçekleşmektedir. Çok iyi bakım ve besleme şartlarında bu rakam 7-8 tonlara ancak çıkmaktadır. Maralfalfadaki durum ise en kötü ihtimalle dekar verimi 10 ton civarında gerçekleşmektedir. İkinci üçüncü hasatları göz önüne aldığımızda, kıyaslanmayacak kadar bir farkın oluşacağı açıktır. Zira mısır bitkisi yılda birkez ekilebilmektedir. Masraf unsurlarını işin içine dahil ettiğimizde makas gittikçe açılmaktadır.


Sonuç olarak sözünü ettiğimiz kıyı bölgelerimizde, bir yılda 3-4 hasat yapıldığı varsayımından hareketle, toplamda dekardan 50-60 ton ürün almak hiç abartılı olmayacaktır.


Burada verilen dekar verimleri minumum yaklaşık değerler olup bölge ve bakım şartlarına göre çok üst seviyelere çıkabilmektedir. Sosyal medyada dekara 100 ton verim gibi yüksek rakamlar telafuz edilmekte olup, aslında bu rakamlara sözünü ettiğimiz ılıman kıyı bölgelerimizde çok iyi bakım ve besleme teknikleri ile ulaşılabileceği görülmektedir.

İletişime Geç